K!X Works

Nieuwkomers en statushouders moeten in Nederland snel mee kunnen doen. Een baan of opleiding zijn belangrijke voorwaarden om volledig te participeren. K!X Works helpt deze mensen om aansluiting te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt door direct of via de juiste opleiding, een stage of vrijwilligerswerk een betaalde baan te krijgen.


K!X Works is een welkome aanvulling op de behoefte van overheid en maatschappij om nieuwkomers en statushouders snel te laten integreren. Zij kennen het Nederlandse onderwijssysteem niet en hebben vaak moeite met het vinden van werk. K!X Works geeft nieuwkomers en statushouders meer kennis over opleidingen en de werking van de arbeidsmarkt. De K!X Works-deelnemers ondernemen van alles. Ze volgens trainingen, bezoeken bijvoorbeeld bedrijven, maken een Video-CV en krijgen een gastles van een rolmodel. Ze werken aan vaardigheden als communiceren, presenteren en netwerken.

De deelnemers worden gedurende het traject van drie maanden intensief begeleid en getraind door ervaren trainers én gesteund door vrijwilligers/buddy’s of werkcoaches. Een werkcoach of een vrijwilliger uit het bedrijfsleven helpt de nieuwkomers bij het vergroten van hun netwerk. Aan het einde van het traject ontvangen de deelnemers een certificaat.

Bekijk de video over K!X Works

In Dordrecht konden nieuwkomers en statushouders meedoen aan het K!X Works-programma. Door middel van trainingen, gastlessen, bedrijfsbezoeken en netwerkmeetings vonden ze een betere aansluiting bij de arbeidsmarkt.

Bekijk de documentaire

‘Stuk voor stuk powervrouwen’

Korte documentaire over hoe nieuwkomers werken aan hun toekomst met K!X Works.