K!X Works

Nieuwkomers moeten in Nederland snel mee kunnen doen. Een baan of opleiding zijn belangrijke voorwaarden om volledig te participeren. K!X Works helpt deze mensen om aansluiting te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt door direct of via de juiste opleiding of vrijwilligerswerk een betaalde baan te krijgen.


K!X Works is een welkome aanvulling op de behoefte van overheid en maatschappij om nieuwkomers snel te laten integreren. Zij kennen het Nederlandse onderwijssysteem niet en hebben vaak moeite met het vinden van werk. K!X Works geeft jonge nieuwkomers meer kennis over opleidingen en arbeidsmarkt. De K!X Works-deelnemers ondernemen van alles. Ze bezoeken bijvoorbeeld bedrijven, maken een Video-Presentatie en krijgen een gastles van een rolmodel. Ze werken aan vaardigheden als communiceren, presenteren en netwerken.

De deelnemers worden gedurende het traject van meestal drie maanden intensief begeleid en getraind door ervaren trainers én door vrijwilligers/buddy’s. Een werkcoach of een vrijwilliger uit het bedrijfsleven helpt de nieuwkomers bij het vergroten van hun netwerk. Aan het einde van het traject ontvangen de jongeren een certificaat.

Bekijk de video over K!X Works

In Dordrecht kunnen jonge statushouders meedoen aan het programma K!X Works van Movisie. Door middel van trainingen, gastlessen, bedrijfsbezoeken en netwerkmeetings vinden ze een betere aansluiting bij de arbeidsmarkt.

Bekijk de documentaire

‘Stuk voor stuk powervrouwen’

Korte documentaire over hoe nieuwkomers werken aan hun toekomst met K!X Works.