Doe mee

De statushouders en nieuwkomers ondernemen 3 maanden allerlei trainingen en activiteiten in het trainingsprogramma K!X Works. Ze worden getraind, krijgen een coach/mentor/buddy aangewezen en bezoeken bedrijven. K!X Works is hiervoor op zoek naar samenwerkingspartners.

Voor werkgevers

Vluchtelingen zijn een aanwinst voor uw bedrijf. Ze zijn vaak gemotiveerde en loyale werknemers boordevol talent. K!X Works biedt je de mogelijkheid om in een vroeg stadium hun talenten te ontdekken en hun kansen in Nederland te vergroten. Ook geef je invulling aan je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-beleid (MVO).

Hoe lever je een bijdrage?

Bedrijfsbezoek
Om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt, is het noodzakelijk dat de deelnemers verschillende bedrijven bezoeken. Als werkgever kunt u uw deuren openen voor een bedrijfsbezoek. De deelnemers verzorgen op locatie dan graag een presentatie aan u. De deelnemers worden hiervoor getraind. Een presentatie van de deelnemers bij u doen we het liefst ‘on the job’, dus bij u op locatie. Hiervoor is wel een ruimte nodig. Kan dit niet, dan bereiden wij de deelnemers op een andere locatie voor op hun presentatie voor u.

Duur bedrijfsbezoek: maximaal 2 uur
Aantal deelnemers: 8 tot max. 15

Gastles
Tijdens onze trainingen krijgen de deelnemers een gastles van een ervaringsdeskundige (ex-vluchtelingen/nieuwkomer). In een gastles vertelt de gastdocent over zijn werk. Hij of zij vertelt welke opleidingen en vaardigheden voor de functie nodig zijn. En vertelt hij/zij over hoe een gemiddelde werkdag eruitziet. Een medewerker uit uw bedrijf kan de gastles verzorgen. We vragen de gastdocent ook om wat te vertellen over de verschillende functies binnen het bedrijf en de weg die hij/zij heeft moeten afleggen om er te komen.

Duur gastles: 1,5 uur
Aantal deelnemers: max. 15

Coaching
Niemand brengt werknemersvaardigheden zo goed bij als een werkgever. U heeft namelijk kennis van wat er nodig is om een baan te krijgen en u weet hoe de arbeidsmarkt werkt. De ideale coach heeft een groot netwerk. Bij nieuwkomers ontbreekt dat veelal. Als zij gebruik mogen maken van uw netwerk, vergroot dat hun kansen op een stage of baan. Indien wenselijk kunnen wij een workshop coaching voor u verzorgen.

Aantal coachingsgesprekken: min. 6 gesprekken per jaar met één of meerdere deelnemers
Duur: 1 uur per gesprek

Stage of werk
Werkervaring is onmisbaar om de arbeidsmarkt te verkennen. Nieuwkomers ontdekken in de praktijk wat de do’s en don’ts zijn op de Nederlandse werkvloer. Sommige K!X Works-deelnemers moeten een stagelopen of zijn op zoek naar een baan. Misschien vindt er met uw bedrijf wel een uitstekende match plaats voor een stage- of werkplek.

Netwerkmeeting
Met de deelnemers van K!X Works organiseert K!X Works een netwerkmeeting met werkgevers. Op deze bijeenkomst leren de deelnemers te pitchen en te netwerken. We zouden het zeer op prijs stellen als u, de werkgever, hierbij aanwezig bent. Ook kunt u een inleiding houden of op een andere wijze een bijdrage leveren aan het programma, zoals een speeddate.

Duur netwerkmeeting: 2 uur